Blog

6 bước xây dựng chiến lược truyền thông nội bộ doanh nghiệp

Để xây dựng một chiến dịch truyền thông nội bộ hoàn chỉnh, doanh nghiệp nên thực hiện đủ 6 bước như sau: 1) Phân tích và đánh giá thực trạng doanh nghiệp Có câu: Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng”. Việc bạn có thể hiểu rõ người khác là điều tuyệt vời, nhưng […]

Khai thác mạng xã hội cho hoạt động truyền thông nội bộ

Đó là linh hồn của doanh nghiệp! Mạch máu của doanh nghiệp chính là đây! Nó chính là “điểm chạm” giữa doanh nghiệp với đội ngũ nhân viên. Đã có rất nhiều mỹ từ dành cho tầm quan trọng của việc Truyền thông – Văn hóa nội bộ. Không thể chối cãi rằng đây sẽ […]