Đối tượng học:

Có rất nhiều bạn yêu thích việc dẫn chương trình và mong muốn theo học các khóa đào tạo kỹ năng MC cơ bản. Trung tâm Thanh Thanh – Đào tạo Giọng nói, MC, Thuyết trình với giảng viên chính là cô Thanh Thanh – giảng viên có hơn 10 năm kinh nghiệm dẫn dắt các sự kiện lớn, nhỏ khác nhau sẽ mang đến cho học viên nhiều trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia khóa học.

Thời lượng khóa học:

10 buổi

Số lượng học viên tối đa mỗi khóa:

10-12 học viên

Nội dung khóa học:

Khóa đào tạo Kỹ năng dẫn chương trình bao gồm 2 khóa: Cơ bản và nâng cao, cụ thể:

KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MC CƠ BẢN:

Buổi 1: Khám phá sức mạnh giọng nói
Buổi 2: Kỹ năng, kỹ thuật dẫn Talkshow
Buổi 3: Thực hành, huấn huyện, chỉnh sửa dẫn talkshow
Buổi 4: Kỹ năng dẫn sự kiện
Buổi 5: Xử lý tình huống khi dẫn sự kiện
Buổi 6: Kỹ năng viết kịch bản dẫn chương trình
Buổi 7: Thực hành, huấn luyện, chỉnh sửa 1-1
Buổi 8: Phân tích, đánh giá, hoàn thiện kỹ năng dẫn
Buổi 9: Luyện tập thi tốt nghiệp
Buổi 10: Thi tốt nghiệp. Lễ trao chứng chỉ. Quay video, chụp ảnh lưu niệm

KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MC NÂNG CAO:

Buổi 1: Kỹ năng biên tập – xử lý nội dung
Buổi 2: Kỹ năng, kỹ thuật dẫn Talkshow
Buổi 3: Thực hành, huấn huyện, chỉnh sửa dẫn talkshow
Buổi 4: Kỹ năng dẫn trải nghiệm
Buổi 5: Thực hành, huấn luyện, chỉnh sửa dẫn trải nghiệm
Buổi 6: Kỹ năng dẫn sự kiện Gala Dinner
Buổi 7: Thực hành, huấn luyện, chỉnh sửa 1-1
Buổi 8: Phân tích, đánh giá, hoàn thiện kỹ năng dẫn
Buổi 9: Luyện tập thi tốt nghiệp
Buổi 10: Thi tốt nghiệp. Lễ trao chứng chỉ. Quay video, chụp ảnh lưu niệm.


_____________________________________________________
Thanh Thanh – ĐÀO TẠO GIỌNG NÓI, MC, THUYẾT TRÌNH
🎉 TỰ TIN – CHINH PHỤC – THÀNH CÔNG 🎉
📌Trụ sở: 99 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
📍Cơ sở: Trung Yên 9A, Cầu Giấy, Hà Nội
☎Số điện thoại: 09468 255 95
📩Email: thanhthanh.voice@gmail.com